เตียงนอน รุ่น MOSAIC DESIGN

หัวเตียง MOSAIC DESIGN เป็นหัวเตียงดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดีรูม หัวเตียงเป็นแบบหัวเตียงหนาและสูง ยึดติดกับฐานเตียงโดยตรง