เตียงนอน รุ่น BASIC DESIGN

หัวเตียงรุ่น BASIC DESIGN เป็นหัวเตียงดีไซน์ ที่มีลักษณะหนาและสูงหัวเตียงเป็นแบบหัวเตียงเต็มถึงพื้น สูง 120 CM ยึดติดกับฐานโดยตรง

int(0)