แสดง 6 รายการ

ฐานรองที่นอนที่เป็นแบบฐานเตียงทึบ จะไม่มีช่องใต้เตียงหรือพื้นที่ใต้เตียง ที่ทำให้เกิดฝุ่น
ที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ และมีโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักเยอะและแข็งแรง

ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอน ไม่มีหัวเตียง รุ่น PREMIUM

Best seller

ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอนไม่มีหัวเตียง รุ่น BOXBED

Best seller

ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอนไม่มีหัวเตียง รุ่น BOXONE

Best seller

ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอนไม่มีหัวเตียง รุ่น BOXONE (บุนวม)

Best seller
Best seller

ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอนไม่มีหัวเตียง รุ่น JUMBO