แสดง 6 รายการ

ฐานรองที่นอนไม่มีหัวเตียง ฐานเตียง ฐานรองเตียง เตียงลิ้นชัก
MATTRESS BASE , BED BASE , BED WITH DRAWER , STORAGE BED
#ผู้ผลิตจำหน่าย ฐานรองที่นอนไม่มีหัวเตียง,เตียงนอนไม่มีหัวเตียง,ฐานเตียง,เตียงลิ้นชัก
( ไม่ต้องซื้อพร้อมหัวเตียง )ไม่ได้บังคับขายและต้องซื้อเป็นชุดพร้อมกันทั้งหัวเตียงและฐานเตียง เพราะทั่วไป
ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรืองานแฟร์ต่างๆก็ไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่อยากได้แค่ ฐานรองที่นอนไม่เอาหัวเตียง
BEDBASE & DEEROOM การออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้งานพื้นที่ ที่เสียไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ( แข็งแรงทนทาน )

ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอน ไม่มีหัวเตียง รุ่น PREMIUM

Best seller

ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอนไม่มีหัวเตียง รุ่น BOXBED

Best seller

ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอนไม่มีหัวเตียง รุ่น BOXONE

Best seller

ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอนไม่มีหัวเตียง รุ่น BOXONE (บุนวม)

Best seller
Best seller

ฐานรองที่นอนแบบไม่มีหัวเตียง

ฐานรองที่นอนไม่มีหัวเตียง รุ่น JUMBO