ชนิดของหนังและผ้า หนังPVC หนังPU หนังPuผ้าไหม หนังPuผ้าไหม หนังPuผ้าไหม ผ้าPASAYA
ลายตาราง ลายตรง ลายหนังแม้
รายละเอียดของหนังและผ้า
ความหนาของหนังและผ้า 0.8mm. 0.8mm. 0.8mm. 0.8mm. 0.8mm.
ผิวด้านนอกของหนัง ด้านไม่เงา มันเงา มีลวดลาย มีลวดลาย มีลวดลาย มีลวดลาย
ความรู้สึกเวลาสัมผัสหนัง ไม่นุ่ม นุ่ม นุ่ม ไม่นุ่ม นุ่มมาก
ความทนทาน * ดี ธรรมดา ดีมาก ดีมาก ดีมาก
อายุการใช้งานอย่างต่ำ** 6-7 ปี 6-7 ปี 7-8 ปี 7-8 ปี 8-10 ปี 7-8 ปี
ป้องกันการซึมเปื่อนจากน้ำ ได้ ได้ ได้ ได้
ราคา ถูก กลาง สูง สูง สูง สูง
หมายเหตุ *,** ความทนทานและอายุการใช้งานของหนังและผ้าขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้บริโภคและรูปแบบการใช้งานด้วย
 ปล.ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานปกติทั่วไป